Dodávka a montáž klimatizačných zariadení v objektoch v správe DPB, a.s.

CP 19/2021

Spoločnosť DPB, akciová spoločnosť, vyhlásila dňa 26.04.2021 zákazku na: Dodávka a montáž klimatizačných zariadení v objektoch v správe DPB, a.s.

Predmetom zákazky je dodávka a montáž klimatizačných zariadení v objektoch v správe DPB, a.s.:

  • Výpravňa autobusov – Bojnická/Vajnorská - Jurajov Dvor, Petržalka
  • Výpravňa trolejbusov – Jurajov Dvor, Hroboňova
  • Výpravňa električiek – Jurajov Dvor, Krasňany

Lehota na predkladanie ponúk je do 04.05.2021 do 12.00 hod.

Podrobnejšie informácie sú uvedené vo Výzve, ktorá je prílohou tohto oznamu.

pondelok 26. apríla 2021

utorok 4. mája 2021