Oprava havarovaných trolejbusov Škoda 31Tr, ev. č. 6820 a 6860

CP 56/2021

Spoločnosť DPB, akciová spoločnosť, vyhlásila dňa 11.01.2022 zákazku na: "Oprava havarovaných trolejbusov Škoda 31Tr, ev. č. 6820 a 6860".

Predmetom zákazky je oprava trolejbusov Škoda 31tr, ev. č. 6820 a 6860 po mimoriadnych udalostiach - dopravných nehodách .

Lehota na predkladanie ponúk je do 31.01.2022 do 09:00 hod.

Podrobnejšie informácie sú uvedené vo Výzve a v technických špecifikaciách, ktoré sú prílohami tohto oznamu.

utorok 11. januára 2022

pondelok 31. januára 2022

Najčítanejšie správy