Infolinka: 02 5950 5950

Významné výročia

Bratislava si pripomína 90 rokov autobusovej dopravy

Streda 10. mája 2017 uplynulo presne 90 rokov od chvíle čo sa v uliciach mesta objavili prvé autobusy. Všetko to začalo po skončení I. svetovej vojny, kedy nastala nová fáza vo vývoji mesta. Vznikali nové mestské štvrte, ktoré bolo potrebné spojiť hromadnou dopravou. Aj preto sa vedenie VUS-u od roku 1924 zaoberalo myšlienkou zavedenia autobusovej dopravy ako doplnkového systému mestskej dopravy. Výhodou boli nie len malé investičné náklady, prispôsobenie liniek dopravným nárokom, ale aj využitie autobusov na nepravidelnú dopravu.
V roku 1926 bolo dodaných prvých 11 autobusov typu PRGA NO. Po dodaní prvých ôsmych autobusov, zavádza BEUS 10. mája 1927 dopravu na prvej autobusovej linke „M“, ktorej trasa bola vyznačená modro-bielymi smerovými tabuľami. „Autobus zastaví, ak cestujúci na zastávke zodvihne ruku, alebo vo vozidle dvakrát zazvoní pomocou zvončeka. Znamenie treba dať vo vozidle 50 krokov pred zastávkou“, informoval denník Pressburger Zeitung. Autobusy premávali ráno od šiestej do pol ôsmej z Novomestskej stanice až na Námestie republiky (Nám. SNP), od ôsmej každých 8 minút do vnútra mesta (k Radnici), večer od šiestej do jedenástej od Divadla k Novomestskej stanici. Cestovné činilo 1,20 K a 2 K, v noci 2 a 3 Koruny. Cestovné lístky sa dali zakúpiť aj v električke.

Z dôvodu veľmi úzkych uličiek v historickom centre mesta – v oblasti Radnice pristúpil dopravný podnik po dohode s mestom k skráteniu autobusov po Národné divadlo. Autobusy tak začali premávať po trase Novomestská stanica – Grösslingová – Ondrejská (Gorkého) > / < Ružová (Jesenského) – Divadlo.
Zavedeniu autobusovej linky „M“ znamenalo zrušenie električkovej linky „E“ premávajúcej od Vládnej budovy na Šafárikovom námestí po Železničnú stanicu Bratislava Nové Mesto (Neskôr Bratislava – Nivy). Hoci sa hovorilo o dočasnom riešení pokiaľ sa nezrekonštruuje koľajový zvršok, v podstate išlo o riešenie trvalé lebo električková doprava sa na tomto úseku už nikdy neobnovila.

14. mája 1927 dopravný podnik zaviedol autobusovú dopravu do obľúbenej rekreačnej lokality Bratislavčanov – na Železnú studničku. Autobus s kapacitou 40 cestujúcich premával z Námestia republiky (Nám. SNP) každú nedeľu od 10:00 do 21:00 v polhodinovom intervale, pričom zastavoval aj pri Michalskej bráne, na rohu Palisád a pri hoteli Dax. Cestovné pre dospelého bolo 5 korún, deti do 10 rokov zaplatili 3 koruny.
13. júna 1927 bola v meste zavedená druhá autobusová linka „N“ ktorej trasa viedla od Filiálnej stanice (vedľa pivovaru Stein) cez Vajnorskú ulicu k Delostreleckým kasárňam (Tehelné pole) a späť. Autobus premával na tejto trase od šiestej ráno do pol jedenástej večer každých 10 minút. Tarifa bola opäť rovnaká ako na električkách a cestujúci mohli s prestupným lístkom prestupovať z električky trate B a naopak. 8. júla 1927 došlo k predĺženiu tejto linky cez Legionársku a Šancovú na Hlavnú stanicu.
6. septembra 1927 zaviedol dopravný podnik skúšobnú okružnú linku, ktorá neskôr dostáva označenie „O“, z Palisád cez Hodžovo námestie, Obilný trh (Kollárovo námestie), okolo Nemocnice, ďalej cez Schöndorfskú (Obchodnú), Hurbanovo námestie a Koziu späť na Palisády s možnosťou prestupu na električky. Táto linka bola neskôr predĺžená po bitúnok na Miletičovej ulici.
21. októbra 1927 sa skúšobne zaviedla autobusová linka z Námestia republiky (Nám. SNP) cez Grösslingovú, Mlynské nivy a Prievoz do Podunajských Biskupíc. Autobus premával denne od 06:00 do 19:00 avšak jeho prevádzka po roku skončila. Ďalšie autobusové linky začali v meste vznikať až v roku 1929.

Autor: www.imhd.sk, www.veterany.eu