Demontované automaty CL z dôvodu rekonštrukcie električkovej trate


Automat číslo 637 na zastávke električiek Jurigovo námestie smer centrum

Automat číslo 710 na zastávke električiek Nad lúčkami smer centrum

Automat číslo 751 na zastávke električiek Borská smer centrum

Automat číslo 649 na zastávke električiek Karlova Ves smer centrum

DPB, a. s. odporúča využiť aj iné formy obstarania jednorazového cestovného lístka: predajné miesta IDS BK, služby províznych predajcov (PNS), SMS cestovný lístok, elektronický cestovný lístok alebo zakúpenie cestovného lístka prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.