Demontovaný automat CL – Internát – Horský park


Najbližšie automaty pre cestujúcich sú umiestnené na zastávkach Búdkova alebo Hroboňova – vozovňa. DPB, a. s. odporúča využiť aj iné formy obstarania jednorazového cestovného lístka: predajné miesta IDS BK, služby províznych predajcov (PNS), SMS cestovný lístok alebo elektronický cestovný lístok.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.