Demontovaný automat CL na Hodžovom námestí


Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.