Dočasna zmena obsluhy nástupišťa pre linky 209 a 211 - Národný onkologický ústav.


Informácia pre cestujúcich.

Nástupište Národný onkologický ústav pre linky 209 a 211 je dočasne zrušené. Nástupna zástavka pre uvedené linky je spoločná s výstupišťom.