Dočasne nefunkčné automaty na zastávkach Nové SND a Einsteinova


Počas nedostupnosti automatov vám odporúčame využiť alternatívne spôsoby obstarania jednorazového cestovného lístka:

Za vzniknuté komplikácie pri cestovaní sa ospravedlňujeme.