Dočasné premiestnenie zastávky Chatam Sofer - linky č. 29, 30, 31, 37, 39, N31, N33 a N34


Počas obmedzenia bude zastávka dočasne presunutá približne 80 m za svoju stálu polohu do 5. októbra 2018 do ukončenia dennej premávky.