Dočasné premiestnenie zastávky Lachova


Naspäť do pôvodnej polohy by sa zastávka mala vrátiť do konca novembra.

Ďakujeme za pochopenie.