Dočasné presmerovanie linky 139


V Líščom údolí odstraňovali poruchu vodovodného potrubia. Z dôvodu rozkopávky na ceste bol od 10:30 do 14:00 presmerovaný autobus premávajúci na linke 139. Po odchode zo zastávky Riviéra sa otáčal na prejazde cez koľajisko pri Segnerovej. Pokračoval späť po Karloveskej a Botanickej až pod Most Lafranconi kde sa opäť otočil, po Botanickej prišiel na Svrčiu ul. a od zastávky Panoráma na ulici Staré grunty pokračoval po svojej trase. Úsek medzi zastávkami Riviéra a Panoráma prechádzal bez zastavenia. Vodič mal povolené, po prípadnej žiadosti cestujúcich, zastaviť v blízkosti zastávky Hájnická. V opačnom smere bola trasa nezmenená. Za nepríjemnosti pri cestovaní sa ospravedlňujeme.