Dočasný presun zastávky Budatínska (linky 93 a N93)


V dňoch od 18. apríla 2023 (utorok) od začiatku dennej premávky do 11. júna 2023 (nedeľa) do ukončenia dennej premávky bude z dôvodu stavebných prác na Budatínskej ul. obsluhovaná zastávka „Budatínska“ (nástupište D na Budatínskej ul. v smere na Vyšehradskú ul.) v náhradnej polohe približne o 100 m bližšie v smere jazdy.

Počas stavebných prác bude zmenená organizácia dopravy. Dočasné jazdné pruhy budú vymedzené prenosným dopravným značením.