Dočasný presun zastávky Stn. Vinohrady (F) - linky 59, 75, N55


V termíne 2.4.2024 - 5.4.2024 je zastávka obsluhovaná v pôvodnej polohe v obmedzenej dĺžke.

V termíne 6.4.2024 - 10.4.2024 je zastávka Stn. Vinohrady (F) dočasne presunutá približne 130 metrov pred pôvodnú polohu.