Dopravné obmedzenie na linke 6 v tuneli - aktualizácia.


Informácia pre cestujúcich - aktualizácia.

Od 06:00 je premávka linky 6 obbnovená po pôvodnej trase - odklon je zrušený.

Linka číslo 6 dočasne odklonená zo Šafárikovho smerom do Karlovej Vsi cez Jesenského a Nábrežie arm. gen, Svobodu z dôvodu prekážky na trati - poruchová električka v tuneli.

Za vzniknuté problémy pri cestovaní sa Vám ospravedlňujeme.