Dúbravské hody 2022 - linky 26, 36, 83, 123 a N34


Dotknuté linky MHD budú presmerované nasledovne:

Linky 26, 36, 123

v smere Žatevná
presmerované na náhradnú konečnú zastávku „Štepná“. Pred riadnou zastávkou „Pri kríži“ odbočia ihneď za obratiskom vpravo do ulice Pri kríži a na zastávke „Štepná“ (v smere jazdy na Žatevnú, ako riadna linka 83) ukončia jazdu.
v smere VW / Lamač / Záhorská Bystrica po obslúžení náhradného výstupišťa „Štepná“ obrat do opačného smeru a od náhradného nástupišťa „Štepná“ (v smere jazdy Pri Kríži, ako riadna linka 83) priamo po ul. Pri kríži, v križovatke so Saratovskou ul. vľavo a od riadnej zastávky „Pri kríži“ sa napoja na riadnu trasu.

Linky neobslúžia riadnu zastávku „Pri kríži“ (v smere na Žatevnú), „Podvornice“ obojsmerne, „Pekníkova“ (obojsmerne) a „Žatevná“ (obojsmerne). Obslúžia zastávky „Pri kríži“ (nástupište linky 83), „Homolova“ (obojsmerne), „Štepná“ (náhradné nástupište a výstupište).

Linka 83

v smere Pri kríži
medzi zastávkami „Drobného“ a „Štepná“ odklonom po Saratovskej ul., prejazd obratiskom do smeru „Podvornice“ následne vpravo na ul. Pri kríži, obratom v križovatke Pri kríži - Tranovského a od zastávky „Štepná“ po riadnej trase.
v smere Kutlíkova po obslúžení zastávky „Štepná“ obratom do smeru Pri kríži, následne vpravo na Saratovskú ul. a od zastávky „Drobného“ po riadnej trase.

Linka N34 v noci 24./25. septembra 2022 (sobota/nedeľa a nedeľa/pondelok) v smere Pri kríži premáva ako presmerovaná linka 83.