Historická linka "A" - Noc múzeí a galérií


V sobotu 14.5. 2022 sa večer pre návštevníkov opäť otvoria brány bratislavských múzeí a galérií. Pri tejto príležitosti vypravíme historickú linku A, ktorá bude jazdiť raz za hodinu, v čase od 17:00 – 23:00. 

Okružná trasa: JESENSKÉHO - Špitálska ul. - Vazovova ul. - Blumentál - Obchodná ul. - Kapucínska ul. - tunel - nábrežie - Mostová ul. - JESENSKÉHO

Cestovný poriadok historickej linky "A"