Linka X5 obsluhuje zastávku Borská už v stálej polohe


Vážení cestujúci, od utorka od 11:30 sa spúšťa obojsmerná premávka po oboch stranách električkovej trate od križovatky Karloveská - Kuklovská v smere na Molecovu.

Linka X5 začne obojsmerne obsluhovať pôvodné zastávky Borská.
Linka 35 sa bude otáčať na prejazde, na ktorom sa momentálne otáčajú skrátené spoje X5 po Borskú, čím na nej zároveň príde k zníženiu meškaní.

Za zdržanie presunu, ktoré nevzniklo na našej strane, sa ospravedlňujeme.