Linky 21, 25 a 88 - oprava povrchu komunikácie Páričkova a priľahlého výstupišťa na Mlynských nivách


Ako výstupište liniek 21, 25 a 88 bude slúžiť nástupište autobusovej linky 88. Následne sa vodiči presunú na komunikáciu Mlynské nivy kde vyčkajú a následne vykonajú odchod prejazdom cez Karadžičovu ul. z riadneho nástupišťa podľa cestovného poriadku.

V prípade príchodu liniek na výstupište s väčším meškaním (v čase ich odchodu z Autobusovej stanice alebo neskôr), sa vodiči po obslúžení výstupišťa ihneď presunú na nástupište.

Organizácia dopravy bude zmenená nasledovne:

Linky 21, 25 a 88

výstupište
bude presunuté vpravo k novej budove Autobusovej stanice (nástupište linky 88 a 210 v smere Nové SND)
nástupište bezo zmeny

Schematická mapka rekonštrukcie výstupišťa liniek 21, 25 88: