Mimoriadne posilnenie dopravy - linky č. 31 a N31


Linka N31 počas celej noci budú zabezpečované odchody v 15 minútovom intervale

Od 20:00 budú zabezpečené kĺbové autobusy pre operatívne posilnenie prepravy účastníkov podujatia na linku č. 31, riadené dopravným dispečingom.