Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály od 2. mája


Zmeny v prevádzke MHD sa dotknú električiek číslo 4 a 9, resp. zavedenia náhradnej dopravy. Prestupný bod na náhradnú autobusovú dopravu v smere do Karlovej Vsi a Dúbravky bude na Námestí Ľudovíta Štúra a na Šafárikovom námestí, kde bude možné využiť mimoriadne zariadené autobusové zastávky.

Linka číslo 4 v smere zo Zlatých pieskov resp. ŽST Nové Mesto bude skrátená po okruh Kamenné námestie – SND – Nám. Ľ. Štúra – Šafárikovo nám. – Kamenné nám - smer Nové Mesto.

Linka číslo 9 v smere z Ružinova bude z Námestia SNP pokračovať k SND – Nám. Ľ. Štúra – Šafárikovo nám. – Námestie SNP - smer Ružinov.

Spojenie s Dlhými dielmi zabezpečí náhradná autobusová linka X33 od Nového SND cez Molecovu na Kuklovskú.

Náhradná autobusová linka číslo X5 nahradí električkovú dopravu v smere do Dúbravky od Nového SND cez Molecovu až do Dúbravky - Pri kríži.

Linka 32 bude mať posilnený interval na 7,5 minúty v rannej špičke a 15 minút od dopoludnia do večera.

Linky 33 a 133 budú nahradené linkou X33.

Náhradné autobusové linky X5 a X33 budú medzi centrom mesta a Molecovou premávať s celodenným kombinovaným intervalom 3-4 minúty, čím zachováme súčasný interval električkových liniek 4 a 9. Linka X5 medzi Molecovou a Dúbravkou a linka X33 medzi Molecovou a Dlhými dielmi budú od Molecovej pokračovať so 7,5 minútovým intervalom.

Autobusová zastávka „Molecova“ na Karloveskej ul. pre linky 139, x5 a N34 bude premiestnená:
v smere Jurigovo námestie za križovatku Molecova – Karloveská približne 150 m za pôvodnú polohu (za čerpaciu stanicu Shell) a v smere Botanická záhrada pred križovatku Molecova – Karloveská pred križovatku – v priestore odbočovacieho jazdného pruhu na Dlhé diely, približne 100 m pred stálu polohu.

Autobusová zastávka „Molecova“ na Molecovej ul. pre linky 32, x33 a N33 v smere Botanická záhrada bude premiestnená pred križovaku Molecova – Karloveská, približne 100 m pred stálu polohu.

Kvôli rekonštrukcii trate bude na Karloveskej vylúčené ľavé odbočenie z mesta na Molecovu smerom na Dlhé diely. Automobily aj autobus X33 budú električkovú trať prechádzať na úrovni bývalej zastávky Jurigovo námestie, vrátia sa naspäť k Molecovej a na Dlhé diely budú pokračovať pravým odbočením.

Dočasné dopravné obmedzenia, súvisiace s dokončovacími prácami ešte z prvej etapy rekonštrukcie Dúbravsko-Karloveskej radiály, budú aj v úseku medzi Molecovou a Damborského, tie sa však budú postupne s dokončenými prácami uvoľňovať do normálneho režimu prevádzky.

Spojenie Dúbravky, Karlovej Vsi a Dlhých dielov s centrom mesta bude v nasledujúcich mesiacoch komplikované, preto vás prosíme o zhovievavosť. V septembri sa dopravné provizórium, ktoré viac ako rok trpezlivo znášate, skončí a cestovanie s MHD aj s individuálnou dopravou bude kvalitnejšie a rýchlejšie ako bolo doteraz.

Ďakujeme za pochopenie!

#mamespolocnyciel

Pre zväčšenie schémy liniek kliknite sem.