Možné meškania liniek na nábreží


V úseku medzi zastávkami Most SNP a Šafárikovo námestie môže vplyvom rekonštrukcie vozovky, úpravy dopravného značenia ako aj rekonštrukcie električkovej trate na Mostovej ulici dochádzať obojsmerne k meškaniu liniek 29, 50 a 70 v rozsahu do 10 minút. Obmedzenia na trase až do začiatku septembra 2023. Výluka električiek liniek 1 a 4 cez zastávky Jesenského a Námestie Ľ. Štúra potrvá do 27.8.2023

Medzi zastávkami Chatam Sófer a Most SNP súčasne dochádza k výstavbe novej električkovej zastávky Vydrica ako aj k dopravnému napojeniu priľahlého developerského projektu. Na úseku preto môže dôjsť k meškaniu liniek 31, 37 a 39  v rozsahu do 10 minút. Dopravné komplikácie na trase potrvajú približne do polovice októbra 2023.

Pri cestovaní uvedenými linkami preto odporúčame si vyhradiť dostatočnú časovú rezervu. V prípade ciest zo západu mesta do centra odporúčame využiť aj autobusové linky 83/84 obsluhujúce hornú časť centra s prestupom na zastávke Patrónka, prípadne električkové linky 4 a 9 s prestupom na zastávke Lanfranconi.