N33, N34, N53, N55, N61, N70, N72, N80, N93 a N95 - Posilové nočné spoje


N33, N34, N53, N55, N61, N70, N72, N80, N93 a N95  vypravíme posilové spoje podľa štruktúry výpravy

 

Linka N72 posilové spoje z Hodžovho nám. pokračujú až na Hlavnú stanicu, zastavujú na všetkých zastávkach na predĺženej trase.