Náhradná poloha zastávky „Húsčavova“


V dňoch od 7. marca 2023 (utorok) od začiatku dennej premávky do približne 3. septembra 2023 (nedeľa) do ukončenia dennej premávky bude z dôvodu stavebných prác na Harmincovej ulici uzatvorený výjazd
z Lipského ulice.

Z dôvodu stavebných prác budú prijaté nasledovné opatrenia:

Linka Šk2 

ráno:
Po obslúžení areálu Mokrohájska pokračuje na Harmincovu ulicu kde obslúži zastávku „Húščavova“ v náhradnej polohe pred riadnou zastávkou „Húsčavova“. Ďalej po riadnej trase.

poobede 1. jazda:
Po obslúžení zastávky „Dlhé diely“ pokračuje Harmincovu ulicu kde obslúži zastávku „Húščavova“ v náhradnej polohe za riadnou zastávkou „Húsčavova“. Ďalej po riadnej trase.

poobede 2. jazda:
Bez zmeny.

Linka Šk5

ráno:
Bez zmeny.

poobede:
Po obslúžení areálu Mokrohájska pokračuje na Harmincovu ulicu kde obslúži zastávku „Húščavova“ v náhradnej polohe pred riadnou zastávkou „Húsčavova“. Ďalej po riadnej trase.