Nefunkčnosť automatov CL z dôvodu odstávky elektrickej energie


Dňa 31.10.2019 od 8:30 hod. do 15:00  hod.  bude nefunkčný automat č. 740 na zastávke autobusov MHD  Alexyho. Najbližšie automaty sa nachádzajú na zastávkach električiek, automaty  č. 572 a č. 573.

Dňa 31.10.2019 v čase cca od 8:30 hod. do 13:00  hod.  bude nefunkčný automat č. 705 na zastávke MHD Lúky II.

Dňa 4.11.2019 od 8:30 hod. do 15:00  hod.  bude nefunkčný automat č. 658 na zastávke MHD Červený kríž.

Dňa 4.11.2019 počas výmeny meradla  budú nefunkčné automaty č. 407 a č. 755 na zastávkach MHD Jiráskova v oboch smeroch.

Dňa 4.11.2019 počas výmeny meradla  bude nefunkčný automat č. 641 na zastávke MHD Holíčska.

Dňa 6.11.2019 od 8:00 hod. do 12:00  hod.  bude nefunkčný automat č. 774 na zastávke MHD Homolova.

Dňa 8.11.2019 od 8:00 hod. do 13:00  hod.  bude nefunkčný automat č. 531 na zastávke MHD Čunovo - kostol.

DPB, a. s. odporúča využiť aj iné formy obstarania jednorazového cestovného lístka: predajné miesta IDS BK, služby províznych predajcov (PNS), SMS cestovný lístok, elektronický cestovný lístok alebo zakúpenie cestovného lístka prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Za prípadné nepríjemnosti v súvislosti s odstávkou elektrickej energie sa DPB vopred ospravedlňuje.