Obmedzenia na autobusových linkách v okolí Jantárovej cesty


Linka 59              v smere NA PÁNTOCH

Linka 98              v smere KUKUČÍNOVA

Linky 99, N99    v smere OVSIŠTE

Šk4                        RÁNO 1. JAZDA

 • Po obslúžení zastávky Ľubovnianska pokračuje po Betliarskej a dočasne vybudovanej ceste, kde obslúži zastávku Lúčanka. Následne pokračuje po Vyšehradskej a Budatínskej, kde obslúži tamojšie zastávky a späť na riadnu trasu sa napojí od zastávky ZŠ Budatínska.
  • zastávky Budatínska, Znievska a Lúčanka v riadnej polohe spoje neobsluhujú

Linky 59, 99       v smere ANTOLSKÁ

Linky 93              v smere DEPO PETRŽALKA

Linka 98              v smere JASOVSKÁ

Linka N99           v smere DEPO PETRŽALKA

Šk4                        POOBEDE 2. JAZDA

 • Po obslúžení zastávky ZŠ Budatínska pokračuje po Budatínskej a Vyšehradskej, kde obslúži tamojšie zastávky, odtiaľ pokračuje po dočasne vybudovanej ceste, kde obslúži náhradnú zastávku Lúčanka. Následne pokračuje na Betliarsku a od zastávky Ľubovnianska sa napojí na svoju riadnu trasu.
  • zastávky Budatínska, Znievska a Lúčanka v riadnej polohe spoje neobsluhujú

 

Linka 68              v smere TRNAVSKÉ MÝTO (výjazdové spoje)

Linka 83              v smere PRI KRÍŽI (výjazdové spoje)

Linka 92              v smere VW2 DEVÍNSKA NOVÁ VES / JÁNA JONÁŠA, VW1

Linka 93              v smere HLAVNÁ STANICA (výjazdové spoje)

Linka 94              v smere BLUMENTÁL (výjazdové spoje)

Linka 95              v smere OVSIŠTE (výjazdové spoje)

Linka 192            v smere ČERVENÝ MOST

Linka N95           v smere HLAVNÁ STANICA

 • Zo zastávky Ľubovnianska pokračuje po Betliarskej a dočasne vybudovanej ceste, kde obslúži zastávku Lúčanka. Odtiaľ pokračuje po Jantárovej ceste, Vyšehradskej a Lietavskej, kde obslúži všetky zastávky a následne obslúži zastávku Strečnianska na dočasnej ceste. Spoje sa na riadnu trasu napoja na zastávke Šintavská.
  • zastávky Lúčanka Strečnianska vo svojej riadnej polohe nie sú obsluhované

 

Linky 68, 83, 92, 94, 95, 192, N95            v smere DEPO PETRŽALKA

 • Po obslúžení zastávky Šintavská pokračuje po Jantárovej ceste, následne obslúži zastávku dočasnú zastávku Strečnianska. Následne pokračuje po Lietavskej a Vyšehradskej, kde obslúži zastávky podľa palubného počítača. Odtiaľ sa presúva po Jantárovej až na dočasne vybudovanú cestu, kde obslúži zastávku Lúčanka. Odtiaľ pokračuje na Betliarsku, od zastávky Ľubovnianska pokračuje po svojej riadnej trase.

 

Linka 95               v smere VYŠEHRADSKÁ

 • Zo zastávky Šintavská pokračuje cez Jantárovú na dočasne vybudovanú cestu, kde obslúži zastávku Strečnianska v náhradnej polohe. Odtiaľ pokračuje po Lietavskej a Vyšehradskej, kde spoj končí svoju jazdu.
  • zastávky Strečnianska (v riadnej polohe) Lúčanka nie sú obsluhované