Obnovenie premávky cez tunel: Linky 4 a 9


V súvislosti so spustením električkovej trate príde k nasledujúcim zmenám v organizácii MHD:

Linka 4 obojsmerne: Zlaté piesky / ŽST Nové Mesto – Trnavské mýto – Krížna – Špitálska - Kamenné nám. – Jesenského – Nám. Ľ. Štúra / Šafárikovo nám. – Most SNP – Chatam Sófer, pričom zo zastávky Chatam Sófer pokračuje cez tunel ako linka 9 do Ružinova.

Linka 9 obojsmerne: Ružinov, Astronomická – Trnavské mýto – Blumentál – Obchodná – Kapucínska – Chatam Sófer, pričom zo zastávky Chatam Sófer pokračuje po nábreží a Šafárikovom nám. ako linka 4 na Zlaté piesky / ŽST Nové Mesto.

Od tohto dňa taktiež príde k posilneniu intervalu liniek 1, 4 a 9 v pracovných dňoch (prázdniny) na 5 minút.

Odporúčaný prestup medzi električkovými linkami 4 a 9 a autobusovými linkami vrátane liniek X5 a X33 je na zastávke Chatam Sófer.