Obnovenie premávky cez zastávku Blumentál


Električkové linky 7 a 9 a autobusové linky 31, 39, 94 a N55 budú jazdiť po riadnych trasách.

Električková linka 3 ostáva premávať bezo zmeny trasy, obojsmerne cez Vazovovu a Krížnu ul.

Električková linka 9 obslúži aj občasnú zastávku na Vazovovej ul. (spoločná zastávka liniek 3 a 9).