Ochrana žiab na Ceste mládeže (linka 43)


Z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok na tiahnutie žiab bude upravená premávky linky 43 do 05. apríla 2023 (streda) do ukončenia dennej premávky. Úprava premávky sa týka spojov s časom odchodu zo zastávky „Patrónka“ o 05:05 h, 05:35 h, 19:35 h, 20:35 h a 21:35 h.

Linka 43

  • v smere Lesopark: 

Ukončí jazdu na zastávke „Železná studnička“.
Zastávky „Bukva“, „Drieňovské lúky“, „Lanovka“, „Kameňolom“ a „Lesopark“ nebudú obsluhované. 

  • v smere Kačín: 

Bez zmeny. 

  • v smere Patrónka:

Od zastávky „Železná studnička“ bez zmeny trasy.
Zastávky „Lesopark“, „Kameňolom“, „Lanovka“, „Drieňovské lúky“, a „Bukva“ nebudú
obsluhované.