Od 1. januára sa zjednocujú podmienky cestovania pre občanov Ukrajiny / Умови проїзду для громадян України


Od 1. januára 2023 pre občanov Ukrajiny pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou zaniká nárok na plošnú bezplatnú prepravu, ktorá bola poskytovaná v súvislosti s preukázaním dokladu o dočasnom útočisku.

Naďalej ostáva v platnosti možnosť využívania bezplatnej prepravy v deň získania dokladu SLOVAK HELP alebo Dočasného útočiska a počas nasledujúcich štyroch dní, ktoré sú štandardné v rámci celého Slovenska. Podmienky cestovania pre občanov Ukrajiny od 1. 1. 2023

(UA)

З 1 січня 2023 року громадяни України втрачають право на безкоштовний проїзд, яке надавалося у зв'язку з отриманням статусу тимчасового притулку.

Проте, залишається чинною можливість користуватися у день отримання документа SLOVAK HELP, або Тимчасовий притулок та протягом наступних чотирьох днів, які є стандартними для всієї Словаччини. Більше інформації можна знайти: Умови проїзду для громадян України З 1 січня 2023