Odvoz zamestnancov z rannej zmeny vo Volkswagen Slovakia


Odchody liniek z konečných zastávok:

25 - odchod zo zastávky Volkswagen, VW1 smer Autobusová stanica      14:17 hod.

25 - odchod zo zastávky Volkswagen, VW2 smer Autobusová stanica      14:18 hod.

26 - odchod zo zastávky Volkswagen, VW1 smer Pri kríži                              14:14 hod.

26 - odchod zo zastávky Volkswagen, VW2 smer Pri kríži                              14:22 hod.

92 - odchod zo zastávky Volkswagen, VW1 smer Vozovňa Petržalka        14:20 hod.

92 - odchod zo zastávky Volkswagen, VW2 smer Vozovňa Petržalka        14:25 hod.