Oprava električkovej trate na Americkom nám. – linky 3 a 9


Dotknuté linky budú premávať nasledovne:

Linka 3

obojsmerne bude premávať cez Vazovovu ul., Krížnu ul. a Americké nám., pričom obslúži všetky zastávky po trase (aj občasnú zastávku „Vazovova“ na Vazovovej ul.).

Linka 9

obojsmerne obslúži občasnú zastávku „Vazovova“ slúžiacu na prestup s linkou 3.

Výjazdy a dojazdy električkových liniek 1 a 4 premávajúce cez Americké nám. budú vykonané cez Vazovovu ul.