Oprava komunikácie Hodonínska, I. etapa – linky 23, 25, 30, 37, 63, 92 a N37


Premávka v opravovanom úseku bude jednosmerná smerom von z mesta. Zastávky „Pod násypom“ (smer „ŽST Lamač“) a „ŽST Lamač“ (smer „Bilíkova“) budú počas prác zrušené. Predpokladaný termín ukončenia je 17. máj 2018.

Dotknuté linky MHD budú presmerované nasledovne:

Linka č. 23         smer Jána Jonáša, VW1: Od zastávky „Vrančovičova“ po trase Pod násypom, Pod Zečákom, Lamačská cesta a následne Ulica Janka Alexyho, kde sa od zastávky „Bilíkova“ napojí na svoju trasu.

                         Neobslúži stále zastávky „Pod násypom“ a „ŽST Lamač“. Obslúži zastávky „Pod násypom“ (ako linka 30 smer „Segnáre“) a „ŽST Lamač“ (ako linka 30 smer „Pod násypom“).

Linka č. 25         smer Autobusová stanica: Od zastávky „Bory Mall“ po diaľnici D2 a najbližším zjazdom na Lamačskú cestu, kde sa od zastávky „Patrónka“ napojí na svoju trasu.

                         Neobslúži stálu zastávku „Vrančovičova“.

Linka č. 30         smer Most SNP: Od zastávky „Segnáre“ po trase Pod Zečákom, Lamačská cesta, následne Ulicou Janka Alexyho na diaľnicu D2 a najbližším zjazdom na Lamačskú cestu, kde sa od zastávky „Mokrohájska“ napojí na svoju trasu.

                         Neobslúži stále zastávky „Pod násypom“ (smer „ŽST Lamač“), „ŽST Lamač“ (smer „Pridánky“) a „Pridánky“. Obslúži zastávky „Pod Zečákom“, „Pridánky“ (ako v smere do Lamača) a „ŽST Lamač“ (ako v smere do Lamača).

Linka č. 37         smer Most SNP: Od zastávky „Vrančovičova“ po trase Pod násypom, Pod Zečákom, Lamačská cesta, zachádzka k Tesco Lamač a Lamačská cesta, kde sa od zastávky „Patrónka“ napojí na svoju trasu.

                         Neobslúži stálu zastávku „ŽST Lamač“. Obslúži zastávku „Segnáre“ a „Tesco Lamač“.

Linka č. 63         smer Avion Shopping Park: Od zastávky „Bakošova“ vpravo na Hodonínsku, cez okružnú križovatku na diaľnicu D2 a najbližším zjazdom na Lamačskú cestu, kde sa od zastávky Patrónka napojí na svoju trasu.

                         Neobslúži stále zastávky „Vrančovičova“, „ŽST Lamač“ a „Tesco Lamač“.

Linka č. 92         smer Vozovňa Petržalka: Od zastávky „Bory Mall“ po diaľnici D2 a najbližším zjazdom na Lamačskú cestu, kde sa od zastávky „Mokrohájska“ napojí na svoju trasu.

                         Neobslúži zastávky „Lamač, Staré záhrady“, „Vrančovičova“ a „ŽST Lamač“.

Linka č. N37      smer Hlavná stanica: Od zastávky „Vrančovičova“ po trase Pod násypom, Pod Zečákom, Lamačská cesta, zachádzka k Tesco Lamač, kde sa od zastávky „Tesco Lamač“ napojí na svoju trasu.

                         Neobslúži stále zastávky „Pod násypom“, „ŽST Lamač“ a „Pridánky“. Obslúži zastávky „Pod násypom“ (ako linka 30 smer „Segnáre“), „Segnáre“ a „Pod Zečákom“.