Oprava komunikácie Istrijská – linky 20, 21, 29 a N21


Zastávka „Novoveská“ v smere do mesta bude počas prác v priľahlom jazdnom pruhu zrušená. Linka č. 21 obslúži namiesto zrušenej zastávky zastávku „Uhrovecká“.

Zastávka „Novoveská“ v smere do Volkswagenu bude počas prác v priľahlom jazdnom pruhu premiestnená približne 145 m pred svoju stálu polohu.

Predpokladaný termín ukončenia je 4. november 2018.