Oprava komunikácie Opletalova – linky 20, 25, 29 a 92


Zastávka „Bystrická“ bude počas prác v smere na ŽST Devínska Nová Ves premiestnená približne 35 m smerom za svoju stálu polohu.

Zastávky „Panské“ budú počas prác obe premiestnené približne 70 m smerom k Volkswagenu.

Predpokladaný termín ukončenia je 21. október 2018.