Oprava komunikácie Ovocná – vylúčenie liniek 90, 91, 191, N91 a X91


V danom úseku bude zriadená jednosmerná premávka v smere do Rusoviec s vylúčením premávky MHD (okrem nočnej linky N91). Linky MHD budú presmerované nasledovne:

Linky č. 90, 91 a 191 obojsmerne: odklon bez zachádzky cez Jarovce.

Neobslúži zastávky „Jarovce, záhrady“, „Strelnica“, „Píla“, „Jarovce“, „Sady“, „Kovácsová“ a „Vývojová“.

Linka N91 smer Jasovská: od zastávky „Gerulata“, pokračuje po trase cesta I/2, odbočí vľavo na Jarovce, Jantárová, obrat okolo kostola sv. Mikuláša v Jarovciach, Jantárová, kde sa od zastávky „Jarovce“ napojí na svoju trasu.

Neobslúži zastávky „Kovácsová“, „Vývojová“ a „Sady“.

smer Čunovo: po svojej stálej trase

                                  

Linka č. X91 autobus náhradnej dopravy: premávka po trase JASOVSKÁ - cesta I/2 – JAROVCE

Obslúži všetky zastávky „Jasovská“ (nástupište a výstupište ako linka N91), „Žehrianska“, „Slnečnice“, „Jarovce, záhrady“, „Píla“ a „Jarovce“ (nástupište a výstupište).

Podrobnejšie info nájdete TU.