Oprava komunikácie Štepná – linky č. 26, 27, 83 a N34


Dotknuté linka MHD budú presmerované nasledovne:

Linka č. 26 smer Pri kríži: od zastávky „Agátová“ po trase vpravo Pri kríži, Štepná, Žatevná, Repašského, Saratovská (ako pri jazde v smere VW), kde ukončí jazdu na zastávke „Pri kríži“ (ako linka 84).

Obslúži zastávky „Pri kríži“, „Homolova“, „Štepná“, „Žatevná“, „Pekníkova“, „OD Saratov“ ako pri jazde v smere VW.

Linka č. 27 smer OC Dubrawa: od zastávky „Tulipánová“ po trase obrat cez obratisko Žatevná, vľavo Novodvorská, priamo Tranovského, kde sa od zastávky „Štepná“ napojí na svoju trasu.

Linka č. 83 smer Pri kríži: od zastávky „Drobného“ po trase priamo Saratovská (ako linka 84), kde ukončí jazdu na zastávke „Pri kríži“ (ako linka 84).

Neobslúži zastávky „Pekníkova“, „Žatevná“, „Štepná“, „Homolova“ a „Pri kríži“ (riadne výstupište). Obslúži zastávky „OD Saratov“ a „Pri kríži“ (výstupište ako linka 84).

Linka č. N34 smer Pri kríži: od zastávky „Drobného“ po trase priamo Saratovská (ako linka 84), kde priebežne pokračuje v jazde smerom na Hlavnú stanicu.

Neobslúži zastávky „Pekníkova“, „Žatevná“, „Štepná“, „Homolova“ a „Pri kríži“ (riadne výstupište). Tieto zastávky obslúži v rámci jazdy v smere na Hlavnú stanicu.

Predpokladaný termín ukončenia opravy komunikácie 30. jún 2019.