Oprava komunikácií Janotova a Hany Meličkovej – linky č. 32, 33, 133 a N33


Zastávky „Pri podchode“ budú počas opráv zrušené. Zastávka „Janotova“ (smer Kuklovská) bude premiestnená na Molecovu ulicu pred križovatku s Janotovou ulicou.

Predpokladaný termín ukončenia je 30. október 2018.