Oprava povrchu nástupišťa „Stn. Vinohrady“ – linky 3, 7 a výjazdové spoje z vozovne Krasňany


Organizácia dopravy bude zmenená nasledovne:

Linka 3

v smere Petržalka obslúži zastávku „Stn. Vinohrady“ v presunutej polohe približne o 70m skôr bližšie ku vozovni Krasňany.
v smere Komisárky bezo zmeny.

Linka 7

v smere Hlavná stanica obslúži vždy zastávku „Stn. Vinohrady“ v presunutej polohe polohe približne o 70m bližšie ku vozovni Krasňany.
v smere Stn. Vinohrady obslúži vždy výstupište „B“ (ako linka 3, resp. ako v smere „Komisárky“) a obrat vykonajú vodiči v priestore vozovne Krasňany.