Oprava zastávky MHD Šustekova – linky 68, 84, 96, 99, 196, N80 a N99


Dotknuté linky MHD budú premávať nasledovne:

Linky 96 a 196 v smere jazdy na Letisko a ŽST Nové mesto pokračujú od zastávky Lachova ako linka 68 cez Mamateyovu, Gettingova a Dolnozemskú na Prístavný most. Od zastávky Prístavný most premávajú po svojej trase.

Neobslúžia zastávku Bosákova, obslúžia zastávky Šustekova, Bulíkova a Ekonomická univerzita.

Linky 68, 88, 96 a 196 obslúžia náhradnú zastávku Šustekova (pred Lidlom).   

Linky 84, 99, N80 a N99 povinne zastavia  na zastávke Bosákova na Šustekovej ulici.