Oprava zastávok Romanova - linky č. 68, 83, 92, 95, 96, 192, 196, N80, N95 a N99


Zastávka v smere na Markovu/Bradáčovu bude premiestnená približne 100 m pred svoju stálu polohu.

Zastávka v smere na Hrobákovu bude premiestnená približne 65 m za svoju stálu polohu.

Predpokladaný termín ukončenia opravy komunikácie 18. november 2018.