Posilnenie intervalov po ukončení mimoriadnych opatrení


Posilnenie spojení prebehne v dvoch vlnách:

Od pondelka 18. mája 2020 bude posilnená premávka všetkých trolejbusových liniek na úroveň „školské prázdniny“. Na linke 201 budú opäť všetky spoje premávať v plnej trase Hlavná stanica – Čiližská.
Prosíme cestujúcich, aby v cestovných poriadkoch upriamili pozornosť na stĺpec „Pracovný deň – školské prázdniny“.

Od stredy 20. mája 2020 bude posilnený celodenný interval všetkých električkových liniek na 6 minút. Posilová linka 7 bude naďalej premávať iba v rannej a popoludňajšej špičke.
Cestujúci uvidia správne časy odchodov v bežnom stĺpci cestovných poriadkov, teda „Pracovný deň“.

Autobusové linky budú aj naďalej premávať v režime Pracovný deň – školské prázdniny, tak, ako doteraz.

DPB taktiež pristupuje k trvalému posilneniu náhradnej dopravy v oblasti Karlovej Vsi, Dlhých dielov a Dúbravky. Do cestovných poriadkov bude trvalo vložených ďalších 7 vozidiel, ktoré zabezpečia čo najväčšiu pravidelnosť premávky aj v prípade zdržaní na trase. Linky 83 a 84 budú taktiež v špičkách posilnené najkapacitnejšími vozidlami dĺžky až 19,5 metra.