Posilová doprava na hudobný festival Lovestream


V súvislosti s festivalom Lovestream v dňoch 18.8 – 20.8.2023 pripravujeme organizátorom objednanú posilovú dopravu pre návštevníkov, pričom rozsah posíl je rôzny pre každý deň. Zároveň počas týchto dní dochádza ku zmenám obsluhy zastávok na linkách 52, 53 56 a 65 v oblasti Vajnôr a Rače tak, aby mohla byť zabezpečená pravidelná doprava aj v exponovaných časoch príchodu a odchodu návštevníkov.

 

Informácie o aktuálne odklonených linkách budú zverejnené na dpb.sk, na elektronických zastávkových infotabuliach, ako aj v rámci informačného systému vo vozidlách. K dispozícii bude aj naše infocentrum na čísle 02/59505950 a prostredníctvom mailu info@dpb.sk.