Premávka Cabrio busu počas nedieľ Patrónka – Železná studnička


Vypravenie Cabrio busu potvrdí Dopravný dispečing vždy deň vopred – sobotu do 12:00 hod., a to na základe predpovede počasia.
Po trase obslúži všetky zástavky podľa ich charakteru. V prípade nepriaznivého počasia bude premávka operatívne prerušená a odchody nebudú hradené iným vozidlom.