Premávka v režime školské prázdniny od 16. 3. 2020