Premiestnenie zastávok MHD – linky 29, 130 a N29


„Štrbská, Hrad Devín“ na ulici Kremeľská, smer „Devín Svätopluk“ približne 85 m pred svoju stálu polohu na ulici Kremeľská

„Pod Zečákom“ na ulici Pod Zečákom, smer „Mokrohájska“ približne 80 m za svoju stálu polohu na násyp pred nadjazdom ponad železničnú trať