Prerušená premávka električiek na Špitálskej - aktualizácia


Prerušená premávka električiek liniek 3 a 4 na Špitálskej smer Americké nám. Odklon električiek liniek 3 a 4 cez Nám. SNP, Obchodná, Radlinského, resp. Vazovova na svoju trasu. Dôvod: poškodená električka a trakčné vedenie. Cestujúcej verejnosti sa ospravedlňujeme.