Prerušená premávka liniek MHD v oblasti Hodžovho námestia.


Upozornenie pre cestujúcich - aktualizácia.

Od 18:24 bola obnovená premávka liniek 31,39 a 80 po pôvodných trasách.

V oblasti Hlavnej stanice a Šancovej bola prerušená premávka liniek MHD od 18:08 do 18:24.

Z dôvodu blokovania komunikácií  účastnikmi protestného zhromaždenia v oblasti Hodžovho námestia je premávka liniek MHD aktuálne prerušená.

Odklon dotknutých liniek je zabezpečovaný operatívne v závislosti od aktuálnej priepustnosti jednotlivých komunikácii.

Za vzniknuté problémy pri cestovaní sa Vám ospravedlňujeme.

Trasy dotknutých liniek boli upravené nasledovne:

linka 31: obojsmerne: od zastávky Chatam Sófer cez Rázusovo nábrežie. – Vajanského nábrežie – Dostojevského rad – Karadžičovu – Legionársku – Šancovu – Trnavské mýto.

linka 39: obojsmerne: od zastávky Chatam Sófer cez  Rázusovo nábrežie – Vajanského nábrežie – Dostojevského rad – Karadžičovu – Krížnu – Trnavskú cestu.

Linka 80: od Petržalky skrátena trasa po Most SNP

Linka 93 obojsmerne: od zastávky Aupark cez Rázusovo nábrežie – Vajanského nábrežie – Dostojevského rad – Karadžičovu – Legionársku – Šancovu  na Hlavnú stanicu.

linka 83  obojsmerne: od zastávky Aupark cez Rázusovo nábrežie – Vajanského nábrežie – Dostojevského rad – Karadžičovu – Legionársku – Šancovu a od zástavky Sokolská na svoju trasu.

linka 212: obojsmerne  cez Mlynské nivy   -Karadžičovu – Legionársku – Šancovu – Pražskú.

linka 207 obojsmerne : Záhradnicka - Karadžičovu – Legionárska – Šancova – Pražská – Prokopa Veľkého  a od zastávky Depo Hroboňova na svoju trasu.

Linka 203 z Koliby skrátena trasa po Kollárovo námeste.