Prerušená premávka trolejbusov liniek 42, 71, 72 a autobusov linky 70 na Prievozskej obojsmerne - aktualizácia.


Od 22:05 je premávka trolejbusov liniek 42, 71, 72 a autobusov linky 70 na Prievozskej a Miletičovekj obnovená.

Od 18:10 je prerušená premávka trolejbusov liniek 42, 71, 72 a autobusov linky 70 na Prievozskej obojsmerne v úseku Miletičova - Bajkalská. Odklon uvedených liniek je nasledovný: Linka 42 z Prievozskej smer Cintorín Vrakuňa cez Miletičovu na konečnú Jelačičova, kde vykoná obrat naspäť na Miletičovu, Prievozskú smer Červený most. Linka 71 premávala z Miletičovej smer Čiližská doprava na Prievozskú, Mlynské nivy, Karadžičovu, Legionársku, Šancovú na Hlavnú stanicu. Linka 72 premávala z Prievozskej smer Čiližská na Miletičovu a na konečnú Jelačičova, kde vykoná obrat naspäť na Miletičovu, Prievozskú smer Rajská. Linka 70 premáva obojsmerne cez Bajkalskú, Trenčiansku na Miletičovu na svoju trasu. Trolejbusové linky 42, 71 a 72 Cintorína Vrakuňa/Čiližská smer mesto boli postupne zastavené. Náhradná autobusová doprava X72 premávala v úseku Čiližská, Gagarinova, Bajkalská, Trenčianska, Miletičova, Prievozská, Mlynské nivy na Rajskú. Náhradná autobusová doprava X42  premávala v úseku Cintorín Vrakuňa, Mierová, Bajkalská, Trenčianska, Miletičova, Prievozská, Mlynské nivy na Rajskú. 

Od 20:16 na príkaz polície bola prerušená premávka trolejbusov aj na Miletičovej obojsmerne v úseku Prievozská - Trenčianska. Z tohto dôvodu bol odklon trolejbusových liniek upravený nasledovne: Linka 42 bola skrátená Z červeného mosta po Autobusovú stanicu. Linka 71 premávala z Hlavnej stanice po Jelačičovu a naspäť na Hlavnú stanicu. Linka 72 bola prelistovaná na 42.