Prerušenie premávky električiek na Americkom nám.


Na Americkom nám. bola od 10:28 do 12:08 obojsmerne prerušená premávka električiek liniek 3, 4, a 9. Došlo tam k dopravnej nehode medzi električkou a chodcom. Z Petržalky premávali električky, ktoré boli okamihu nehody v úseku Jungmanova, Štúrova, nasledovne: zo Šafárikovho nám. a Štúrovej, odbočili doľava na Jesenského, po Mostovej a nábreží pokračovali do tunela, následne cez Kapucínsku, Nám. SNP, Štúrovu a Šafárikovo nám. späť do Petržalky. Električky liniek 3, 4 a 9, ktoré sa nachádzali pred Vazovovou ul. premávali po zmenených trasách. Linka 3: Komisárky, Vazovova, ŽST Nové mesto a späť; linka 4: Zlaté piesky, Vazovova, ŽST Vinohrady a späť.; linka 9: Astronomická, Vazovova, ŽST Vinohrady a späť. Za nepríjemnosti pri cestovaní sa ospravedlňujeme.