Presun zastávky Plynárenská


Od 10. júla 2023 prichádza k dočasnému posunu nástupišťa A zastávky Plynárenská (smer Petržalka) o 110 metrov v smere jazdy. Náhradná zastávka bude zriadená v odbočovačom pruhu do areálu plynárenskej firmy. Obmedzenie potrvá do 10.10.2023 a skončí prejazdom posledného spoja linky.